Vatten är en självklarhet för oss i Sverige, men alla är inte lika lyckligt lottade. Indiska samarbetar med Ingegerd Råman till förmån för WaterAids arbete i Indien.

Ingegerd har skapat en fantastisk glaskollektionen bestående totalt av 9 delar, alla med en koppling till vatten. Förutom en vattenkaraff och ett tillhörande glas finns även fler glas att köpa löst. Som en härlig symbol för samarbetet finns även ”En droppe vatten”, som är just en glasdroppe fylld med vatten.

Karaffen kostar 499 kronor, vattenglaset 99 kronor styck och vattendroppen 199 kronor
 

För varje såld del i kollektionen går 20% till WaterAid, det betyder att för varje karaff som säljs skänks 100 kronor till waterAid.

Vad räcker då 100 kronor till?

- 100 kr räcker till att 2 skolbarn får tillgång till en toalett i skolan. 
- 100 kr räcker till att 1 skolbarn får tillgång till vatten, både rent vatten att dricka och för att använda vid toalettbesök.
- 100 kr räcker till att 15 personer i ett samhälle kan utbildas i vikten av rent vatten, sanitet och god hygien genom en teaterföreställning.
- 100 kr räcker till att utbilda en handpumpsreparatör som kan garantera underhållet av handpumpar i en by.
- 100 kr räcker till att ta fram manualer för 5 hygienutbildare som i sin tur når 500 personer eller skolbarn.

Länkar